Totaal aantal pageviews

donderdag 10 mei 2012

Schat aan historische gegevens voor iedereen beschikbaar

Gegevens Sontvaart 18de eeuw nu online


Datum:09 mei 2012

De gegevens uit de Deense Sonttolregisters over de 18de eeuw zijn vanaf 16 mei online voor iedereen beschikbaar. Zij staan in de database ‘Sonttolregisters online’ op de website www.soundtoll.nl . Op 16 mei geven onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar een demonstratie van de nieuwe gebruiksmogelijkheden die de site biedt aan professionele onderzoekers en amateurs. De registers bieden een schat aan informatie over scheepvaart en economie in eerdere eeuwen.
De Sonttolregisters – meer dan 700 dikke, handgeschreven, in leer gebonden delen - worden bewaard door het Rijksarchief in Kopenhagen. Doordat zij een enorme hoeveelheid gedetailleerde gegevens bevatten, vormen zij een moeilijk systematisch te raadplegen bron. Dankzij Sonttolregisters online worden zij voor iedereen gemakkelijk toegankelijk en kunnen zij eindelijk in hun volle omvang worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Gegevens achttiende eeuw online


Het project ‘Sonttolregisters online’ zorgt voor een elektronische databank met de gegevens uit de Sonttolregisters. Iedereen kan deze databank raadplegen op www.soundtoll.nl. Het project is begonnen in 2009. De gegevens over de achttiende eeuw staan nu online. Ze zijn toegankelijk via een nieuwe gebruikersinterface die het niet alleen mogelijk maakt in de database te zoeken en te selecteren, maar ook statistische analyses uit te voeren. In de komende jaren zullen de gegevens van de complete Sonttolregisters online beschikbaar komen.

Sonttolregisters

De Sonttolregisters behoren tot de bekendste en belangrijkste bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en de rest van Europa. Ze vormen de administratieve neerslag van de tol die de koning van Denemarken tot 1857 hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken die de Noordzee en Oostzee met elkaar verbindt. De registers zijn (met enige hiaten) bewaard gebleven voor de periode 1497 - 1857 en bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor onder meer de naam van de schipper, zijn woonplaats, de haven van vertrek, de samenstelling van de lading en vanaf de jaren 1660 ook de bestemming van het schip. Onder de schippers die door de Sont voeren, waren veel Nederlanders.

Projectgegevens
‘Sonttolregisters online’ is een project van de Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden, in samenwerking met het Rijksarchief te Kopenhagen. De leiding van het project is in handen van Jan Willem Veluwenkamp (Rijksuniversiteit Groningen) en Siem van der Woude (Tresoar). De gegevens worden in de databank ingevoerd door medewerkers van Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving.

woensdag 18 januari 2012

Sonttol / Soundtollforum online

Sinds gisteren is er op de website voor de Sonttolregisters, een forum geplaatst waarop men kan discusieren over alle facetten van deze voor economische en maritieme geschiedenis belangrijke bron. Ook voor geneaologen bevatten de Sonttolregisters een schat aan informatie. Inmiddels zitten er in de zoekdatabase ruim 414.000 doorvaarten, met ruim 1.2 miljoen produkten uit de periode 1737-1799. De uitbreiding gaat gestaag door.

woensdag 7 december 2011

2.045.284 Records uit notarieel archief online


6-12-2011
Vandaag is de database die gegevens bevat uit de notariële archieven, uitgebreid met nieuwe gegevens waardoor het bestand nu meer dan 2 miljoen records oftewel 897.965 akten bevat. Het vormt daarmee het grootste genealogische bestand van Tresoar. In de notariële akten is informatie vastgelegd die betrekking heeft op testamenten, hypotheken, (on)roerend(e) goed transacties, obligaties etc.
De akten zijn voor de provincie Friesland beschikbaar voor de periode 1809-1925. In totaal dienen nu nog ca. 270.000 records te worden ingevoerd. De gegevens worden door vrijwilligers overgetypt uit de originele bronnen en gestructureerd vastgelegd in een database. Dit moderne monnikenwerk wordt gedaan door zowel vrijwilligers van Tresoar als vrijwilligers van de Freonen van de Argiven yn Fryslân/Vrienden van de Archieven in Friesland (FAF/VAF). Mede dankzij hun inzet is de familiegeschiedenis voor de amateur-genealoog en andere geïnteresseerden thuis, vanachter de computer en waar ook ter wereld, binnen handbereik. Neemt u overigens ook eens een kijkje op de geheel vernieuwde website van de FAF/VAF.  

maandag 7 november 2011

Friezendag 18-11 (18 november) in Tresoar Leeuwarden

Op deze site heb je de afgelopen periode onderzoek kunnen doen naar de link die jij en je voorouders hebben met Friezen uit 1811. We hopen natuurlijk dat je veel plezier hebt beleefd aan onze Genealogiepuzzel en interessante informatie bent tegengekomen. Maar we bieden je graag nog wat meer aan. Op vrijdag 18 november (18-11) vindt namelijk in Tresoar de Friezendag plaats, als mooie afsluiting van de puzzel. Deze dag staat in het teken van 200 jaar Burgerlijke Stand en wij nodigen je van harte uit om langs te komen. Je kunt op deze vrijdag kiezen tussen een aantal lezingen van onze collega’s en/of een rondleiding door ons gebouw.

Als je van plan bent te komen, vragen wij je om je op te geven via dit formulier.  Mocht deze link niet werken, kun je altijd nog een mail sturen naar info@tresoar.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. (vermeld in het onderwerp “Fryslân 1811”), dan helpen wij je verder. Telefonische opgave is eventueel ook mogelijk, bel naar 058-7890789 en vraag naar Sietske Bloemhof.

Uiteraard is je partner, een vriend/vriendin of ander familielid ook hartelijk welkom. Geef je zo spoedig mogelijk op, want vol = vol. Deze dag is gratis toegankelijk!

Het programma van de Friezendag op 18 november ziet er als volgt uit:

10.30-11.00   Ontvangst met koffie of thee in de Gysbert Japix-zaal
11.00-11.30   Welkom en inleiding: “Tresoar is voor iedereen” door dhr. Bert Looper, directeur Tresoar
11.45-12-15   Presentatie of rondleiding
12.30-13.30   Lunch
13.45-14.15   Presentatie of rondleiding
14.30-15.00   Even bijpraten met een verfrissing
15.00-15.45   Afsluiting: de film “Friesland van Toen”, onder het genot van een hapje en drankje

De presentaties worden gegeven door medewerkers van Tresoar

1. – Theo Kuipers: “De geschiedenis en het ontstaan van familienamen”
Onze familienamen vormen al heel lang een afspiegeling van het verleden. Zo zijn vroeger persoonsnamen ontleend aan kenmerken van iemands woonplek of die van voorouders en ook werd soms het beroep gekozen als achternaam. Maar in sommige gevallen is de betekenis of herkomst van een naam moeilijk te verklaren. Theo Kuipers geeft in zijn presentatie een overzicht over de ontstaansgeschiedenis van Friese familienamen.

2. – Teake Oppewal: “Familieverbanden in de Fryske Literatuur”
In traditioneel Fryslân is iedereen, bij wijze van spreken familie van elkaar. Dit is een belangrijk aspect van de plattelandscultuur. Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat in de Friese schrijverswereld ook allerlei familierelaties liggen. In sommige gevallen zijn die relaties zelfs opmerkelijk, zoals bij de gebroeders Halbertsma. Teake Oppewal beschrijft een aantal literaire families en geeft voorbeelden van hoe literair talent wordt doorgegeven en hoe de familieverbanden soms terugkomen in het literaire werk zelf. Let op: Deze presentatie is in het Fries.

3. – Jacob van Sluis: “De Franeker Universiteit, een korte geschiedenis”
Frieslands Academie te Franeker bestond van 1585 tot 1811, met een kleine uitloop als Athenaeum tot 1843. In deze lezing wordt een kort overzicht geboden van de geschiedenis, met bloei en verval, over professoren en studenten, het studieprogramma en Latijn.


zondag 18 september 2011

Grote collectie ansichtkaarten van Sneek en andere Friese plaatsen online

In de jaren 20 van de vorige eeuw begon de heer Van der Zee met het verzamelen van ansichtkaarten van zijn geboortestad Sneek. Een hobby die later door zijn zoon H. Y. Van der Zee werd voortgezet. Hierdoor ontstond een unieke collectie van ruim 2600 prentbriefkaarten, foto’s en dia’s. Begin 2009 besloot de heer Van der Zee zijn verzameling over te dragen aan Tresoar. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers zijn de afbeeldingen gescand en beschreven en vanaf heden raadpleegbaar in het Fries Fotoarchief. Daarnaast is ook de bijzondere ansichtkaartencollectie van Sytse ten Hoeve, voormalig directeur van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, gescand. Ten Hoeve heeft ruim 2400 prentbriefkaarten verzameld van diverse Friese plaatsen. Behalve stads- en dorpsgezichten zitten er ook diverse kunstkaarten in, alsmede een aantal zogenaamde parallel-kaarten.

Beide collecties kunt u vinden door in het zoekscherm van het Fries Fotoarchief onder Identificatienummer de combinatie VDZEE* of STH* in te typen, in combinatie met een zoekterm in het veld Omschrijving zoals bijv. een straat- en/of plaatsnaam. Of in het veld Collectie te kiezen voor respectievelijk Collectie Van der Zee danwel Sytse ten Hoeve Prentbriefkaarten, wederom in combinatie met bijv. een straat- en/of plaatsnaam.

Dankzij deze uitbreiding met ruim 5100 nieuwe afbeeldingen bevat het Fries Fotoarchief nu bijna 65.400 foto’s, prentbriefkaarten, dia’s etc.

De beeldbank is te bekijken via de website van Tresoar door in het menu naar de optie Beeld en geluid en vervolgens Fries Fotoarchief te gaan, of rechtstreeks via http://www.friesfotoarchief.nl./

woensdag 13 juli 2011

iPad verdwijnt binnen 10 jaar van de markt

Bron: Webwereld, 13 juli 2011

Tablets zoals de iPad zullen binnen tien jaar verdwijnen. Net als de pc, laptop en netbook overigens. De grenzen tussen alle hardware vervagen zodanig, dat we nog maar één apparaat nodig hebben. "De scheidslijnen tussen netbook, laptop en tablet verdwijnen veel sneller dan ontwerpers vandaag de dag realiseren", zegt de chef van Intels architectuurdivisie, Rama Skukla. Hij sprak tijdens de Semicon West conferentie in San Francisco over de ontwikkelingen in de computerindustrie.

Concept van de pc is verouderd

Over tien jaar zal de markt worden gedomineerd door slimme apparaten die alle computerbehoeften van de mens kunnen bedienen, zegt Skukla. Het concept van de personal computer is over zijn houdbaarheidsdatum heen en de letters pc komen te staan voor 'personal companion'. Die synchroniseert alle informatie vanuit een individuele cloud, die kan worden gedeeld met anderen of privé worden gehouden, duidt de website V3 de uitspraken van Skukla.

Skukla vindt dat de hardwareproducenten nauwer samen moeten werken met de softwareontwerpers om te zorgen dat klanten een gestroomlijnde, veilige digitale omgeving krijgen, waarbij ze stevig grip houden op hun digitale identiteit. Skukla beloofde zijn publiek dat Intel in de komende vijf jaar grote vooruitgang zal laten zien in processortechnologie. Hij zei onder meer dat de grafische prestaties van mobiele chips twaalf maal beter zullen zijn in 2015.

maandag 6 juni 2011

D-day 67 jaar na dato

Vorige week ben ik met een uitgelezen gezelschap voor het eerst van mijn leven in Normandie geweest. Indrukwekkend om de 5 invasiestranden en de landingsplaatsen van de parachutisten te zien, waar zoveel militairen hun leven gaven voor onze vrijheid. Kerkhoven, musea, monumenten. Allemaal herinneringen aan de historische gebeurtenis die vandaag precies 67 jaar geleden plaatsvond: D-day, de geallieerde landing in Normandie. Deze mensen hebben de loop van de geschiedenis veranderd. Eens te meer een bewijs voor het feit dat wanneer je ergens in geloofd, je bereid moet zijn om er voor te vechten.

Voor meer info zie de website van Durendale militair historische reizen.

Pointe du Hoc

Duitse batterij in Longues sur Mer

Eerste door Canadezen bevrijde huis in Frankrijk

Parachutist aan de kerktoren van St.-Mere-Eglise

Pegasus brug, bekend uit de film The Longest Day